บริษัท ลอรีส จำกัด

26/13 อาคารอรกานต์ ชั้น5 ถนนชิดลม

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-253-9361-4

แฟกซ์ : 02-251-1849

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม    your-number (required)