การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับบริษัทฯได้ในเมื่อสินค้าอยู่ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า

กรุณาส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืนกลับมาที่บริษัทฯ ทาง EMS ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งคืนสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เอง เช่น ส่งของให้ไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หรือสินค้ามีตำหนิ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ใหม่ โดยเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
(ลูกค้าชำระค่าสินค้าส่งกลับไปก่อน และส่งใบเสร็จค่าส่งสินค้ากลับ พร้อมสำเนาหรือรูปหน้าบัญชีธนาคาร
ที่เป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้สั่งซื้อ ส่งมาทาง Line ID: @audace หรือกดเข้าทางลิ้งค์ https://lin.ee/8nF4DKv
ทางบริษัทฯ จะทำการส่งสินค้าใหม่พร้อมโอนค่าส่งสินค้ากลับให้ทางบัญชีลูกค้า ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้าและข้อมูลครบถ้วน)

สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจากบริษัทฯ ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย
หากต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า สามารถติดต่อทางอีเมล์ audace.goodtells@gmail.com หรือผ่านช่องทาง Line Official Account ของเรา (Line ID:@audace) หรือโทร. 02-2539361-4
การเปลี่ยน/คืนสินค้าจะถูกปฏิเสธในกรณีต่อไปนี้:

สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก https://www.audace-lauris.com
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
สินค้าที่มีความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืนบริษัทฯของลูกค้าเอง
ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข
หากต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 24 ชม. หลังได้รับอีเมลยืนยัน ผ่านช่องทาง Line Official Account (Line ID:@audace) ของเรา หรือโทร. 02-2539361-4
การคืนเงิน.

1. ในกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือคืนสินค้า ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้ตามช่องทางการชำระเงินที่ลูกค้าเลือกไว้

1.1 สำหรับการโอนเงิน ทางบริษัทฯ จะโอนเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้า (ลูกค้าต้องส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อมาให้ทางบริษัทฯ เพื่อให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการโอนเงินคืนให้)

1.1.1 กรณีที่การยกเลิกคำสั่งซื้อหรือคืนสินค้าเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ เช่น ส่งสินค้าผิดจากคำสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้เต็มจำนวน
1.1.2 กรณีที่การยกเลิกคำสั่งซื้อหรือคืนสินค้าเกิดจากลูกค้า เช่น เปลี่ยนใจ สั่งสินค้าผิด หรืออื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิโอนเป็นเงินส่วนต่าง หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าส่งสินค้า(กรณีทางบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าส่งสินค้า) ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

1.2 สำหรับการชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ผ่าน Payment Gateway 2C2P ระบบจะทำการยกเลิกการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าโดยอัตโนมัติ

1.2.1 กรณีที่การยกเลิกคำสั่งซื้อหรือคืนสินค้าเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ เช่น ส่งสินค้าผิดจากคำสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้เต็มจำนวน
1.2.2 กรณีที่การยกเลิกคำสั่งซื้อหรือคืนสินค้าเกิดจากลูกค้า เช่น เปลี่ยนใจ สั่งสินค้าผิด หรืออื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิโอนเป็นเงินส่วนต่าง หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าส่งสินค้า(กรณีทางบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าส่งสินค้า) ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้า และมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากเดิม ทางบริษัทฯ จะคืนเงินส่วนต่างให้ลูกค้าด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (ลูกค้าต้องส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อมาให้ทางบริษัทฯ เพื่อให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการโอนเงินคืนให้)

หากต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า สามารถติดต่อทางอีเมล์ audace.goodtells@gmail.com หรือ
ผ่านช่องทาง Line Official Account ของเรา (Line ID:@audace) หรือโทร. 02-2539361-4